112 Meldingen & Wijkagent

MELDING DOEN BIJ DE POLITIE:

Veel inwoners van Laren hebben mailadressen en/of telefoonnummers van de wijkagenten: Hans Post en Remco Wessels.

Dat is goed want het levert veel informatie op dat wij zo laagdrempelig zijn te bereiken.

Deze kanalen worden echter in toenemende mate gebruikt om melding te doen van strafbare feiten, verdachte situaties of andere zaken die vragen om een snelle reactie van de politie.

Het dringende verzoek is hiervoor 0800-88 44 te gebruiken of 112 bij urgente zaken.

Hans en ik zijn nu eenmaal niet 24/7 bereikbaar en het is jammer wanneer waardevolle meldingen te lang blijven liggen.