WhatsApp Groep

Informatie over WhatsApp groepen in het buurtpreventiegebied BPV de Eng

afbeelding-whatsapp

Inbrekers mijden wijken met WhatsApp-Groep

Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Tilburg. ,,Zo’n spectaculaire daling hadden we niet verwacht,” zegt onderzoeker Martijn Akkermans. De afname komt onder meer door het ‘afschrikeffect’. ,,Inbraken worden vaak gepleegd door lokale inbrekers. Als ze weten dat er een WhatsApp-groep actief is, haken ze af. Ook worden buurtbewoners mogelijk alerter en zijn ze eerder geneigd om de politie te bellen als ze iets verdachts zien.”

Het is voor het eerst dat het effect van WhatsApp-buurtwachten wetenschappelijk is onderzocht. In het hele land werken bewoners steeds vaker samen om inbrekers – met behulp van hun mobieltje – te stoppen. Meestal nemen bezorgde burgers het initiatief voor een WhatsApp-groep na een inbraakgolf.

Schoolvoorbeeld

In de 35 onderzochte buurten in Tilburg daalde het gemiddelde aantal woninginbraken van 60 naar 30 per maand. ,,Dit project kan een schoolvoorbeeld zijn voor de rest van Nederland,” zegt Akkermans. ,,Voorwaarde is wel dat er per wijk genoeg mensen meedoen en dat de gemeente de WhatsApp-groepen strak coördineert.” In Tilburg zijn deelnemers geselecteerd en uitgenodigd door de gemeente. Wie iets verdachts ziet, moet eerst 112 bellen. Daarna stuurt de persoon een beschrijving van de verdachte situatie aan de WhatsApp-groep. Andere inwoners kunnen reageren. Die berichten worden ook doorgezet naar de politie. Alleen al in Tilburg zijn op die manier zo’n tien inbrekers op heterdaad betrapt of op een later moment aangehouden.

Extra ogen

,,Door het WhatsApp-project gaan mensen waarschijnlijk ook meer doen aan preventie, zoals betere beveiliging van hun woning,” zegt Akkermans. ,,Dat helpt natuurlijk ook om het aantal inbraken omlaag te krijgen.”

De Nationale Politie is enthousiast. ,,Niet alleen in Tilburg, maar op meer plekken in het land maken buurtbewoners gebruik van WhatsApp-groepen voor de veiligheid in hun wijk,” zegt Sybren van der Velden, landelijk coördinator woninginbraken. ,,Deze groepen fungeren als extra ogen en oren in de wijk. Op deze manier kan snel veel informatie worden verzameld die de politie kan helpen bij het sneller opsporen van verdachten.”

bron: http://www.ad.nl/binnenland/inbrekers-mijden-wijken-met-whatsapp-alarm~a25034b9/

Wat is een WhatsApp-groep?

WhatsApp is een applicatie voor een smartphone (Iphone/Android). U kunt met WhatsApp op uw mobiel meerdere personen tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van zo’n groep. Het delen van berichten met meerdere personen heet een ‘groepschat’.

Het doel van een WhatsApp-groep

Het gebruik van WhatsApp is gericht op het signaleren van verdachte situaties en het mobiliseren van buurtbewoners om de kans op een misdrijf te verkleinen en degene die zich verdacht gedraagt te laten weten dat hij/zij gezien is. De verdachte situaties waarvoor WhatsApp gebruikt wordt zijn bij voorkeur 112-waardige situaties, hierbij kan gedacht worden aan woninginbraken, pogingen daartoe en bijvoorbeeld pogingen tot woningovervallen en babbeltrucs.

Hoe kan ik aan de WhatApp groep meedoen?

•U bent minimaal 18 jaar

•U woont in 1 van de volgende straten:

Klein Laren / Veerweg / Steffenshein West / Groeneweegje / Slangenweg / Korenschoof / Wagenpad / Zijtak / De Kwartel / t Tuintje / Schuilkerkpad / ’t Schepeltje / Ooghout / Steffenshein / De Dissel / Zevenenderdrift nrs 56 en 58

•U bent lid van BPV De Eng

Voldoet u aan bovenstaande eisen? Mail dan uw naam, adres en telefoonnummer(-s) naar:

whatsapp@bpv-de-eng.nl

Bijvoorbeeld;

Naam: Caspar de Valk

Adres: Klein Laren 15

Telefoonnummers: 06-12345678 en 06-98765431

Hoe werkt het?

WhatsApp Buurtpreventie maakt gebruik van de ‘SAAR’-methode

S Signaleer Merk een verdachte situatie op

A Alarmeer Bel 112 en geef door wat je ziet:

· persoonskenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht, en andere kenmerken.

·  voertuigkenmerken als kleur, merk, type en zo mogelijk kenteken

A App Deel je waarneming met de WhatsApp groep en meld dat je een melding gemaakt hebt bij 112. Maak een kort en bondig bericht en geef aan in welke richting de verdachten zijn vertrokken.

R Reageer Loop naar buiten en spreek bijv. de verdachte persoon aan, mits het veilig is en zonder risico!

Inhoud van het te plaatsen bericht in de WhatsApp groep:

  • dat de politie is gebeld
  • wat het signalement, looprichting, verdachte handelingen enzovoort is/zijn
  • wat men zelf gaat doen

Toelichting voor het signalement:

Het versturen van foto’s van een verdachte is alléén toegestaan voor het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden

Denk bij voertuigen aan: •het kenteken, •kleur,  •het merk, •het type

Geen 112 melding maar wel handig om met de buurt te delen

Ook Collectes die later dan 19.00 worden gedaan kunnen worden gemeld. zodat de buurt op de hoogte is van de activiteiten. Mogelijk zijn het collectes die niet door het CBF zijn goedgekeurd.  dit kan worden gecontroleerd op https://www.cbf.nl/collecterooster en of https://www.collecteren.nl/collecterooster/

Tot slot kan nu “aangeboden werk aan de voordeur” gemeld worden in de App. Denk aan ongevraagde schoorsteenvegers of ramenwassers of tuinpad herstellers . Kortom alles wat maar enigszins afwijkt van de “normale gang” van zaken in de buurt kan nu via deze groep gemeld worden. Juist om elkaar scherp en alert te houden

Gedragscode

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar melding aan de groep en/of aan de politie.

Realiseert u zich s.v.p. bij het doen van een melding aan de WhatsApp groep, dat deze gelezen wordt door een groot aantal mensen. Berichten die maar voor een persoon bestemd zijn, zoals bedankjes etc., kunnen daarom beter rechtstreeks 1 op 1 verzonden worden en niet via de groep.

De WhatsApp groep heeft een “beheerder”, die een faciliterende, coördinerende taak heeft en toeziet op een juist gebruik van de WhatsApp (nl alleen voor meldingen over verdachte situaties, en niet voor andere doeleinden), maar die niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de meldingen of voor het leggen van het contact met de politie.

Mocht iemand zich niet aan de gedragscode houden dan krijgt hij/zij eerst een GELE kaart en mocht het onwenselijke en/of onnodige meldgedrag niet aangepast worden, dan krijgt hij/zij een RODE kaart en wordt hij/zij uit de WhatsApp groep verwijderd en geblokkeerd.

Het moge duidelijk zijn dat een WhatsApp groep niet bedoeld is als sociaal medium of voor een oproep om tijdens uw vakantie de planten water te geven. Het kan alléén functioneren als het serieus en uitsluitend voor veiligheid in de buurt wordt gebruikt.

De aansluiting bij een WhatsApp groep is in beginsel niet voorbehouden aan leden van de bpv. Wij vinden het belangrijk dat iedere buurtbewoner hieraan mee kan doen voor de veiligheid van de buurt. De WhatsApp groepen functioneren zelfstandig en buiten de verantwoordelijkheid van de bpv, echter om lid te worden van de vereniging wordt wel op prijs gesteld.

Meer informatie kunt u uiteraard bij ons vragen via whatsapp@bpv-de-eng.nl of bij Caspar de Valk op (06) 25 33 82 55.