Over BPV De Eng

Beste Buurtbewoners,

Welkom op de site van Buurtpreventie Vereniging De Eng

Op deze plaats zijn we vanaf januari 2015 interessante berichten aan het plaatsen & links naar websites voor adviezen of suggesties voor een betere  wijk.

Mochten er tips zijn of andere suggesties laat het weten op secretariaat@bpv-de-eng.nl

Wie zijn wij:

Bestuur BPV De Eng

Buurtpreventie in Laren

De gemeente Laren ‘scoort’ zeer hoog als het om het aantal (pogingen tot) inbraken gaat in relatie tot het woningbestand. Dit vraagt alertheid van de bewoners en om deze te ondersteunen en stimuleren zijn er buurtpreventie verenigingen (BPV) opgericht.

Elke BPV in Laren (tegen de 20 in aantal in 2016) bestrijkt een bepaald woongebied, zo ook de BPV de Eng. De BPV werkt nauw samen met gemeente en politie als het gaat om wederzijdse informatieverstrekking, waardoor korte lijnen ontstaan en vaak slagvaardig kan worden gehandeld op terreinen van preventie en soms ook aanhouding van verdachte personen.

Zie ook op de site van de gemeente Laren (www.laren.nl) onder het thema ‘Veiligheid’ en sub ‘Openbare orde en veiligheid’  waarin thema’s als het voorkomen van inbraken, buurtpreventie en burgernet aan de orde komen.

Missie en Organisatie BPV de Eng

Als missie geldt: (Inbraak)veiligheid rond de eigen woning en in de woonbuurt bewerkstelligen met een stimulerende rol naar elke buurtbewoner als het gaat om bewustwording en gedrag opdat men ook zelf invulling geeft aan een veilige woonomgeving.

Dit gebeurt via Nieuwsbrieven, ad hoc (mail)informatie, informatie via de BPV site, de jaarlijkse Ledenvergadering, de WhatsApp groep en de wijkcoördinator. De BPV de Eng bestrijkt ca 255 zelfstandige wooneenheden en we streven naar een lidmaatschapsdichtheid van 90% (is er bijna). Naast een algemeen bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) opereren 8 wijkcoördinatoren in de verschillende wijken binnen het gebied van de BPV de Eng (zie verder onder Wijkcoördinatoren binnen BPV de Eng)

Nieuwsbrief BPV de Eng

Deze verschijnt ca 3x per jaar en bevat informatie over ontwikkelingen binnen Laren, het BPV gebied, algemene (Politie)informatie, specifieke preventietips en verwijzing naar enige sites voor meer toelichting op terreinen van inbraakpreventie als bijvoorbeeld  www.politiekeurmerk.nl   en www.ccv.nl  waarop veel informatie is te vinden over technische en gedragsbeïnvloedende zaken rondom voorkoming van woninginbraken. Zie als bijlage een Nieuwsbrief (juli 2016).

Site BPV de Eng

Er bestaat een eigen site: www.bpv-de-eng.nl

Via het menu leest u informatie over de BPV de Eng (over ons, reactie van leden), relevante telefoonnummers (spoed (112)- en overige (0900-8844) politiemeldingen), algemene informatie, interessante links (van www.woonveiliger.nl tot www.vraaghetdepolitie.nl), documenten (bv de Nieuwsbrieven en verslagen van de jaarlijkse ledenvergadering) en politieberichten over gebeurtenissen in Laren.

Wijkcoördinatoren binnen BPV de Eng

Buurtpreventie, het woord zegt het al, wordt vorm gegeven door de buurtbewoners.

De wijkcoördinator kan wezenlijk tot hulp zijn door:

 • de wijkgenoten kennen en attenderen op de BPV;
 • onderlinge contacten in de wijk te stimuleren;
 • bewoners attent maken op situaties, die de eigen veiligheid negatief beïnvloeden;
 • alertheid stimuleren op verdachte situaties en mede aan te sporen tot 112-meldingen.

De volgende wijken binnen het gebied van de BPV de Eng hebben een eigen coördinator: 1 Klein Laren, 2 Veerweg/Steffenshein W, 3 Slangenweg/Groeneweegje/Korenschoof, 4 Wagenpad/Zijtak, 5 Schuikerkerpad/’t Schepeltje, 6 De Dissel/Zevenenderdrift (beperkt), 7 Steffenshein/Ooghout, 8 deKwartel/’t Tuintje.

Wijkcoördinatoren:

Wijk 1
Klein Laren
Caspar de Valk

Wijk 2
Veerweg / Steffenshein West
Rik Kloos
Veerweg 5

Wijk 3
Kwartel 9 tm 25 / Groene weegje / Slangenweg vanaf nr 1-23 / Steffenshein
Stephan Langen
Slangenweg 6

Wijk 4
Slangenweg 24 en hoger / Korenschoof
Jan van Andel
Slangenweg 16a

Wijk 5
Wagenpad / Zijtak / Zevenenderdrift
Eric van den Berg
Wagenpad 32

Wijk 6
 Schuilkerkpad / ’t Schepeltje / t Tuintje / De Kwartel 1 tm 14
Sander Baks
Schuilkerkpad 16

Wijk 7
Ooghout / Dissel / Zevenenderdrift
Jan Haverkamp
De Dissel 6

WhatsApp groep BPV de Eng

De BPV kent een eigen WhatsApp groep: een moderne vorm van werken aan veiligheid en preventie in uw buurt. In aanvulling op politieberichten en mail alerts – en uiteraard naast meldingen via 112 en andere acties – is informatie via een social medium over verdachte situaties en/of incidenten in de buurt gewenst.

Waarschuwen en signaleren is belangrijk maar informeren en melden via 112 blijft net zo relevant! Zie ook de site www.bpv-de-eng.nl  voor de handleiding/gedragscode.

Uw rol als bewoner

Deze is alles bepalend: u bent en blijft verantwoordelijk voor uw eigen (inbraak)veiligheid door enerzijds mogelijke bouwkundige maatregelen en anderzijds uw gedrag (alertheid op verdachte situaties tot hoe u de woning achterlaat bij het verlaten ervan).

Elkaar kennen en eens een buurtborrel organiseren dragen zeker bij aan de sociale cohesie en daarmee de buurtveiligheid

Lidmaatschap

Voor al deze taken en informatie vragen wij een bescheidden bijdrage als lidmaatschap: voor 2017 is dat € 6.50 en mocht u lid willen worden dan kunt u dat bedrag over maken op

NL93 RABO 0308 4725 43 van BPV de Eng te Laren,

onder vermelding van uw naam en adres.

Stuur dan ook even een kort berichtje naar secretariaat@bpt-de-eng.nl met uw naam en adres.

We heten u welkom in de wijk!

4 reacties op “Over BPV De Eng

 1. Complimenten met de nieuwe opzet, ziet er prima en overzichtelijk uit!
  Nu alles zo gewijzigd en opgefrist is, kan misschien ook mijn naam juist vermeld worden door de ‘van’ niet te vergeten.
  Dat dit tot op heden nooit is gebeurd kan ik begrijpen. om geen extra kosten te maken met het drukken van nieuwe naamkaartjes.
  Door mij voortaan alleen mails te sturen is het ‘probleem’ helemaal opgelost.
  Dank voor de moeite en vooral voor uw activiteiten voor de buurtvereniging.
  Met vriendelijke groeten,
  Ruud van Lieshout

 2. Vraag?

  Vandaag een verdachte persoon waargenomen omgeving Wagepad / Zijtak.
  Oost-Europesche looks, jaar of 50, baardje, met sigaret in de mond. Gaf zijn ogen goed de kost.

  Wat is handig? Kan er geen app groep ofzo worden aangemaakt om deze zaken te delen?

 3. Complimenten voor de nieuwsbrief en de website. Ziet er goed uit. Is het wellicht een idee om een facebookpagina aan te maken voor “buurtpreventie de Eng?”

  Vriendelijke groeten,

  Mirjam

Reacties zijn gesloten.